RESULT

Academic Year 2022-23

Second Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 HARSH AMRIK SAINI 8.9 DIST
2 MORE NIRAJ MANOJ 8.79 DIST
3 VISHWAKARMA YASH RAJESH 8.31 DIST
4 GHOTEKAR YASH KEDARNATH 8.29 DIST
5 BHOR ADITYA DHANAJI 7.83 DIST

 

Third Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 SITARAM CHHITARMAL KUMAWAT 8.81 DIST
2 KAJAL ARUN PATIL 7.43 FC
3 SHRUTI RAKESH AAKARE 6.75 FC
4 JUNAID MAQSOOD SHAIKH 6.75 FC
5 VAIBHAV SHIVAJI DHONGADE 6.75 FC

 

Final Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 SHELKE SHAILESH PRABHAKAR 9.32 DIST
2 SHREYA NISHANT WISHWAKARMA 9.1 DIST
3 TELORE KETAN KAILAS 9.01 DIST
4 NAWALE PRITI WALU 8.97 DIST
5 DIVYAM SUDHAKAR CHAUDHARI 8.71 DIST

 

Academic Year 2020-21

Second Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 SHELKE SHAILESH PRABHAKAR 9.32 DIST
2 DIVYAM SUDHAKAR CHAUDHARI 9.2 DIST
3 BHADANE PRANAV RAJESH 8.91 DIST
4 SONAWANE SUYASH SANJAY 8.91 DIST
5 BORADE VISHAL SHIVRAM 8.89 DIST

 

Third Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 JASWAL JASMEER SINGH MAHINDER SINGH 9.96 DIST
2 PATIL ADITYA SUNIL 9.96 DIST
3 JAGTAP SARVESH PRAVIN 9.93 DIST
4 KADAM NIRAJ PANDURANG 9.93 DIST
5 MALVE RAJ SUNIL 9.93 DIST

 

Final Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 WADAVKAR ARVIND SHIVAJI 9.39 DIST
2 SHINDE MANGESH NANDU 9.08 DIST
3 GAIKAR AMIT DEEPAK 8.71 DIST
4 VYAVAHARE ASHISH SANJAY 8.51 DIST
5 RATNAPAARKHI GAUTAMI SHRIPAD 8.51 DIST

 

Academic Year 2019-20

Second Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 RAO AKASH VISHNU 9.56 DIST
2 KHELUKAR NIKHIL SHANTARAM 9.2 DIST
3 KHAN MUZAMMIL ARIF 9.04 DIST
4 TELI SAURABH ISHWAR 9.02 DIST
5 BHAVSAR TUSHAR BHASKAR 9 DIST

Third Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 WADAVKAR ARVIND SHIVAJI 9.43 DIST
2 PORJE AKANKASHA SADASHIV 9.37 DIST
3 SHINDE MANGESH NANDU 9.09 DIST
4 GAIKAR AMIT DEEPAK 9 DIST
4 VYAVAHARE ASHISH SANJAY 8.3 DIST

Final Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 SONAWANE AKSHAY BALU 8.56 DIST
2 SAYYED MOHAMMEDALI MUKHTARALI 8.18 DIST
3 SHRADDHA MANOJ CHOPADEKAR 8.12 DIST
4 BHIRUD PRAFULLA MAHESH 8.02 DIST
5 YAWALKAR KAUSTUBH JAYANT 7.94 DIST
 

Academic Year 2018-19

Second Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 WADAVKAR ARVIND SHIVAJI 8.98 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
2 SHINDE MANGESH NANDU 8.42 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
3 PORJE AKANKSHA SADASHIV 8.08 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
4 VYAVAHARE ASHISH SANJAY 7.64 FIRST CLASS
5 BORADE VIKAS SANJAY 7.44 FIRST CLASS

Third Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 SONAWANE AKSHAY BALU 8.83 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
2 YAWALKAR KAUSTUBH JAYANT 8.28 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
3 NAHIRE SAMIKSHA SANJAY 8.17 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
4 BHIRUD PRAFULLA MAHESH 7.98 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
5 SHRADDHA MANOJ CHOPADEKAR 7.96 FIRST CLASS WITH DISTINCTION

Final Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 BHATIYA CHIRAG JAIKISHAN 9.68 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
2 GAIKWAD AISHWARYA ANANDRAO 9.27 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
3 SURYAVANSHI TEJAS AJAY 9.11 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
4 SINKAR SURAJ BALKRISHNA 9.05 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
5 BADGUJAR PRANAV JITENDRA 9.02 FIRST CLASS WITH DISTINCTION

Academic Year 2017-18

Second Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 Sonawane Akshay Balu  8.26 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
2 Sayyed Mohammedali Mukhtarali  8.26 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
3 Bhirud Prafulla Mahesh  7.8 FIRST CLASS
4 Shraddha Manoj Chopadek 7.66 FIRST CLASS
5 Gulvani shubham sudatta  7.64 FIRST CLASS

Third Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 Bhatiya Chirag Jaikishan 9.11 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
2 Sinkar Suraj Balkrishna 8.67 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
3 Gaikwad Aishwarya Anandrao 8.28 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
4 Badgujar Pranav Jitendra 8.15 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
5 Jagtap Shubham Subhash 8.09 FIRST CLASS WITH DISTINCTION

Final Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 Pathan Juber Iqbal 81.27 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
2 Raijade Vaishnavi  80.73 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
3 Lahare Abhishek Sunil  80.67 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
4 Sayyad Gufran Iqbal  79.27 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
5 Das Divya Mohan  78.07 FIRST CLASS WITH DISTINCTION

Academic Year 2016-17

Second Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 Bhatiya Chirag Jaikishan 69.27 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
2 Sinkar Suraj Balkrishn 67.93 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
3 Dhake Saurab Ishwar  63.93 FIRST CLASS 
4 Pendhari Ashish Shripat 63.07 FIRST CLASS 
5 Patil Tanmay Tushar  62.40 FIRST CLASS 

Third Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 Pathan Juber Iqbal 78.93 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
2 Maniyar Alfisha Mujib 77.80 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
3 Sayyad Gufran Iqbal 76.73 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
4 Lahare Abhishek Sunil 76.27 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
5 Shimpi Suyash Shrikant 75.93 FIRST CLASS WITH DISTINCTION

Final Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 Mandlecha Mohit Jitendra 79.33 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
2 Sonawane Chetan Shar 78.40 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
3 Aachra Dipesh Sham  77.73 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
4 Kazi Abrar Iftekhar 77.60 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
5 Sayed Saif Asad  76.73 FIRST CLASS WITH DISTINCTION

Academic Year 2015-16

Second Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 Lahare Abhishek Sunil  71.87 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
2 Maniyar Alfisha Mujib  70.00 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
3 Pathan Juber Iqbal  68.80 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
4 Das Divya Mohan  66.67 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
5 Jadhav Vaibhav Shamkant  66.13 FIRST CLASS WITH DISTINCTION

Third Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 Mandlecha Mohit Jitendra 73.73 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
2 Kazi Abrar Iftekhar 72.33 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
3 Aachra Dipesh Sham 71.87 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
4 Sonawane Chetan Sharad 70.20 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
5 Kori Ashish Omprakash 69.93 FIRST CLASS WITH DISTINCTION

Academic Year 2014-15

Second Year Engineering

Rank Name Percentage (%)/CGPA Class
1 Kazi Abrar Iftekhar  68.60 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
2 Aachra Dipesh Sham  68.00 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
3 Kori Ashish Omprakash  67.87 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
4 Deve Inderjit Singh Manjit Singh  66.33 FIRST CLASS WITH DISTINCTION
5 Mandlecha Mohit Jitendra  65.40 FIRST CLASS 
Back to Top