Result

Academic Year 2021-22

Result -Third Year Computer

Rank Name CGPA Class
1 PATIL PRANJAL VIJAY 9.86 Distinction
2 YADAV PRIYANKA MAHESH 9.71 Distinction
3 TAJANE OMKAR VIKRAM 9.69 Distinction
4 SURYAVANSHI ANUSHRI KRISHNA 9.67 Distinction

Result - Second Year Computer

Rank Name CGPA Class
1 KAMATH NIDHI NAGARAJ 9.2 Distinction
2 GADHAVE ANIRUDDHA AVINASH 8.91 Distinction
3

DESHMUKH PRAJWAL BHANUDAS  

 GANGURDE DEVYANI HEMRAJ   

 8.86 Distinction
4 LANDGE TEJAL VILAS 8.84 Distinction
5 JAHAGIRDAR SHRUTI MILIND 8.8 Distinction

Academic Year 2020-21

Result -SE Computer

Rank Name CGPA Class
1 Ranalkar Akshada 9.95 Distinction
2 Astekar Atharva 9.86 Distinction
3 Kulkarni Pratik 9.82 Distinction
4

Chandratre Soham

Gawali Manali

Gupta Priyanka

9.73 Distinction
5 Shinde Omkar 9.68 Distinction
Back to Top